Zakres usług

Posiadając doświadczenie w branży lakierniczej od strony technologicznej,
logistycznej, produkcyjnej, montażowej, uruchomień i odbiorów, oferuję swoją wiedzę
i doświadczenie obejmujące takie obszary jak:
– transport technologiczny detali w obszarze malarni
(ręczny, automatyczny, podłogowy, podwieszany, portalowy)
– zespoły do przygotowania powierzchni przed malowaniem
(obróbka strumieniowo-ścierna, chemiczna, myjki tunelowe, wannowe)
– suszarki po myciu
– kabiny malarskie (ręczne, automatyczne)
– piece do utwardzania powłok malarskich
– kompleksowe malarnie (lakiernie) proszkowe, mokre, elektroforetyczne(KTL, ACC),
– stacje uzdatniania wody (Demi, RO)
– stacje (zespoły) obróbki ścieków przemysłowych (podczyszczalnie ścieków)
Doradztwo techniczne w branży lakiernictwo:
– rozeznanie, ustalenie i zdefiniowanie potrzeb, zakresu i technologii
– określenie wymaganych parametrów maszyn i urządzeń
– ocena techniczna istniejących maszyn i urządzeń
– uruchomienie, testy, próby odbiorowe
Oferuję również wykonanie:
– remonty i serwisy maszyn i urządzeń (mechanika, elektryka, automatyka)
– dostawa i montaż poszczególnych elementów składowych
– montaż maszyn i urządzeń
– organizacja, koordynacja i nadzór nad montażem
– modernizację, przebudowę istniejących układów